IS OMNIA
komplexní správa farnosti

Webová aplikace vytvořená ve spolupráci s kněžími primárně pro kněze a spolupracovníky farnosti

základní postuláty systému:
  • jednoduchost
  • přizpůsobitelnost
  • propojitelnost
Jednoduchost: Přizpůsobitelnost: Propojitelnost:

O systému

Proč systém vznikl

Systém vznikl na základě požadavku kněží ujednotit místa zadávání, vytvořit automatické rejstříky, zmodernizovat to, na co se používají Excelovské tabulky.

Digitalizace záznamů

Hlavním důvodem bylo postupné převedení zadaných záznamů do počítače tak, aby se mohly opět použít. Dále efektivní vedení rejstříků, správa intencí, automatické statistiky, online rezervace intencí.

Sdílení obsahu

Možnost sdílení příprav kázání, nahraných souborů a akcí, popř. i webových článků s jinými farnostmi. Pokaždé se tato informace příslušnému knězi pošle přímo na email, aby byl okamžitě informován o změně.

Dostupnost zadaných dat

Když kněz doplňuje informace pro konkrétní formulář biskupství, informace jsou k dispozici i pro další formuláře.
Např. vyplněním Žádosti o manželství se doplní automaticky i Potvrzení v CZ, EN, DE, LAT.

Výchozí požadavky kněží

Potřebujeme zaznamenat, co děláme
Chceme mít údaje o farnosti pořád k dispozici
Chceme jedno místo, kam všechna data dáme
Chceme mít vytvořené rejstříky ze zadaných dat
Chceme mít jednoduše spravované pořady bohoslužeb na webu
Chceme, aby měli farníci možnost zaznamenat si volnou intenci
Chceme mít přehled o financích farnosti
Pokud přecházíme do jiné farnosti, chceme snadno předat informace, navázat na současnou práci v novém působišti a neučit se jiný systém
Chceme mít možnost třídit a vyhledávat v přípravách na kázání
Chceme web, kde budou všechny základní informace pro farníky
Chceme graficky přehledný plánovací systém především pro intence
Chceme do systému zapojit i farníky, kteří nám dělají určité úkony
Chceme určitá data mít mezi sebou možnost sdílet
Nechceme data zadávat na více místech, ale jen jednou
Nechceme do dalších systémů zadávat data, která by mohla být k dispozici okamžitěIS OMNIA jako ekosystém farnosti tvoří 3 části

Všechny funkcionality jsou upravovány na požadavky samotných kněží, takže systém je plný (ale ne přeplněný) vychytávek, takže tu ani všechny nejsou uvedeny.

Agenda farnosti
Nástěnka pro kněze + agregátor RSS
Správa bohoslužeb + API pro web
Peněžní deník + možnost odesílat pohyby automaticky k 1. dni emailem
Vedení formulářů farnosti + automatické vytváření rejstříků a opakované použití vložených záznamů
Inventární knihy + nejrůznější druhy výstupů
Přípravy, třídění, sdílení a hromadné vyhledávání ve vlastních kázání
Webové stránky
Jednoduše upravovatelný web s jednotným vzhledem (snadné pro farníky)
Možnost delegace správy farníkům
Správa z jednoho prostředí (stejná logika)
Vydefinované pojmy i menu (zaručená minimální struktura)
Blogovací systém, správa fotografií a systém pro opravy ve farnosti
Rezervace intencí, kalendář intencí a jiné automatické funkce
Sdílení článků i Oznámení (bannerů) mezi weby
Vyhledávač pro farníky
Automaticky aktualizovaná data (nic se nikde nemusí vkládat, vše se zobrazuje a aktualizuje samo)
Možnost vyhledat kněze, místa, kde působí, kontakty na něj, mše a akce v nejbližších dnech
Automatické zobrazení aktuálních reálných Pořadů bohoslužeb
Našeptávač farností i kněží, resp. všech, kteří se podílejí na intencích.
Vyhledávač je na www.bohosluzby.eu.

Funkce

Klíčové Funkce Systému

Systém si klade za cíl pokrytí co největší šíře funkcí při zachování maximální jednoduchosti a jednotnosti ovládání.

Práce s formuláři a tabulkami

Nastavitelné zobrazení formulářových polí, upravitelné zobrazení pro zhoršení zraku, grafické odlišení vyplněných polí od prázdných, pokročilé možnosti tabulek.

1

Interaktivní pole

Pole dle typu obsahu zobrazují kalendáře, poslední záznamy, čas, vyhledávání, popisky atd.

2

Sofistikované tabulky

Automatické exporty do XLSX, kopírování vybraných řádků, pokročilé filtrování, závislé řazení sloupců atd.

Propracované každodenní komponenty

Kněží navrhují úpravy, vylepšení a další vlastnosti těch funkcí, které každý den využívají. Mezi ně pak řadí např.:

Správa intencí a pořadů bohoslužeb

Vedení peněžního deníku s výstupy

Vedení inventárních knih

Speciálně přizpůsobený webový systém pro farnosti

Vedení příprav promluv

Komplexní zpracování napříč diecézemi

Systém si klade za cíl zpracovat potřebné dokumenty napříč diecézemi, čímž dosáhne ujednocení terminologie, statistik při zachování specifických výstupů. Díky sjednocení dojde ke zvýšení uživatelskému komfortu počtem nových funkcí.

Zpracování agendy Arcidiecéze olomoucké

Jsou zpracované všechny dokumenty ve vztahu k farníkům

Zpracování agendy Biskupství brněnského

Plánované dokončení: konec roku 2020.

Ukázky

Ukázky práce se systémem

Vybrané ukázky z prostředí systému.

Nabízíme

Co systém nabízí

Několik komplexnějších informací o systému v odrážkách. Pokud máte další dotazy, kontaktujte mě skrze Kontaktní formulář dole na stránkách.

Cena

Cenové plány

Vyberte si cenový plán, který Vám vyhovuje. Ceny jsou bez DPH. V případě vytvoření individuální nabídky mě kontaktujte skrze formulář níže. V ceně je úvodní zaškolení a nastavení systému podle potřeby kněze.
*Podmínkou získání Plánu zdarma je dřívější využívání jednoho z placených Plánů.
**Cena je stanovena za jeden červeně označený modul dle výběru. V případě více modulů se částka násobí jejich počtem.

Jeden přístup

Zdarma*

Správa vlastních kázání

RSS čtečka zpráv

Zařazení do vyhledávače

Tvorba více účtů

Pořady bohoslužeb

Webové stránky farnosti

Rezervační systém mší

Formuláře farnosti

Formuláře diecéze

Kalendář

Inventární knihy

Peněžní deník

Modul dle výběru

175/měsíc**

Správa vlastních kázání

RSS čtečka zpráv

Zařazení do vyhledávače

Tvorba více účtů

Pořady bohoslužeb

Webové stránky farnosti

Rezervační systém mší

Formuláře farnosti

Formuláře diecéze

Kalendář

Inventární knihy

Peněžní deník

Web farnosti

300/měsíc

Správa vlastních kázání

RSS čtečka zpráv

Zařazení do vyhledávače

Tvorba více účtů

Pořady bohoslužeb

Webové stránky farnosti

Rezervační systém mší

Formuláře farnosti

Formuláře diecéze

Kalendář

Inventární knihy

Peněžní deník

Pro  Farnost

Agenda farnosti

450/měsíc

Správa vlastních kázání

RSS čtečka zpráv

Zařazení do vyhledávače

Tvorba více účtů

Pořady bohoslužeb

Webové stránky farnosti

Rezervační systém mší

Formuláře farnosti

Formuláře diecéze

Kalendář

Inventární knihy

Peněžní deník

Komplex

eFarnost

650/měsíc

Správa vlastních kázání

RSS čtečka zpráv

Zařazení do vyhledávače

Tvorba více účtů

Pořady bohoslužeb

Webové stránky farnosti

Rezervační systém mší

Formuláře farnosti

Formuláře diecéze

Kalendář

Inventární knihy

Peněžní deník

Systém klade velký důraz na bezpečnost – implementace nejnovějších standardů šifrování, HTTPS, dvoufázové ověřování, umístění na serverech s certifikací ISO pro bezpečnost, propracovaný systém práv pro skutečné určení, kdo může které záznamy vidět a co už ne.

Systém zaznamenává veškerou historii každého záznamu: Kněz vidí, co kdo kdy kde upravil a má tedy možnost záznam opravit do původního stavu.

Jedná se tedy o jednotný systém s jednotnou terminologií napříč farnostmi i diecézemi. Je možné dělat porovnatelné výstupy při zachování individuálních výstupů a polí pro jednotlivé diecéze

Kontakt