IS OMNIA
komplexní správa farnosti

Webová aplikace vytvořená ve spolupráci s kněžími primárně pro kněze a spolupracovníky farnosti

Systém aktuálně využívá: 103 farností ze 47 děkanátů / vikariátů a 9 diecézí

základní postuláty systému:
  • jednoduchost
  • přizpůsobitelnost
  • propojitelnost
Jednoduchost: Přizpůsobitelnost: Propojitelnost:

O systému

Proč systém vznikl

Systém vznikl na základě požadavku kněží ujednotit místa zadávání, vytvořit automatické rejstříky, zmodernizovat to, na co se používají Excelovské tabulky.

Digitalizace záznamů

Hlavním důvodem bylo postupné převedení zadaných záznamů do počítače tak, aby se mohly opět použít. Dále efektivní vedení rejstříků, správa intencí, automatické statistiky, online rezervace intencí.

Sdílení obsahu

Možnost sdílení příprav kázání, nahraných souborů a akcí, popř. i webových článků s jinými farnostmi. Pokaždé se tato informace příslušnému knězi pošle přímo na email, aby byl okamžitě informován o změně.

Dostupnost zadaných dat

Když kněz doplňuje informace pro konkrétní formulář biskupství, informace jsou k dispozici i pro další formuláře.
Např. vyplněním Žádosti o manželství se doplní automaticky i Potvrzení v CZ, EN, DE, LAT.

Výchozí požadavky kněží

Potřebujeme zaznamenat, co děláme.
Chceme mít údaje o farnosti pořád k dispozici.
Chceme jedno bezpečné místo, kam všechna data dáme.
Chceme mít vytvořené rejstříky ze zadaných dat.
Chceme mít jednoduše spravované pořady bohoslužeb na webu.
Chceme, aby měli farníci možnost zaznamenat si volnou intenci.
Chceme mít přehled o financích farnosti.
Pokud přecházíme do jiné farnosti, chceme snadno předat informace, navázat na současnou práci v novém působišti a neučit se s jiným systémem.
Chceme mít možnost třídit a vyhledávat v přípravách na kázání.
Chceme web, kde budou přehledně všechny základní informace pro farníky.
Chceme graficky přehledný plánovací systém především pro intence.
Chceme do systému zapojit i farníky, kteří nám dělají určité úkony.
Chceme mít možnost sdílet mezi sebou určitá data.
Nechceme data zadávat na více míst, ale jen jednou.
Nechceme do dalších systémů zadávat data, která by mohla být k dispozici okamžitě (např. výstupy pro biskupství či děkanátní účetní).IS OMNIA jako ekosystém farnosti tvoří 3 části

Všechny funkcionality jsou upravovány na požadavky samotných kněží, takže systém je plný (ale ne přeplněný) vychytávek, takže tu ani všechny nejsou uvedeny.

Agenda farnosti
Nástěnka pro kněze + agregátor RSS.
Správa bohoslužeb + API pro web.
Peněžní deník + možnost odesílat pohyby automaticky k 1. dni emailem.
Vedení formulářů farnosti + automatické vytváření rejstříků a opakované použití vložených záznamů.
Inventární knihy + nejrůznější druhy výstupů.
Přípravy, třídění, sdílení a hromadné vyhledávání ve vlastních kázáních.
Webové stránky
Jednoduše upravovatelný web s jednotným vzhledem (snadné pro farníky).
Možnost delegace správy farníkům.
Správa z jednoho prostředí (stejná logika).
Vydefinované pojmy i menu (zaručená minimální struktura).
Blogovací systém, správa fotografií a systém pro opravy ve farnosti.
Rezervace intencí, kalendář intencí, rezervace míst a jiné automatické funkce.
Sdílení článků i Oznámení (bannerů) mezi weby.
Příklady z farností Zlín, Praha-Stodůlky, Cheb, Žeranovice, Velké Bílovice, Rokytnice nad Rokytnou, Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Vyhledávač pro farníky
Automaticky aktualizovaná data (nic se nikde nemusí vkládat, vše se zobrazuje a aktualizuje samo).
Možnost vyhledat kněze, místa, kde působí, kontakty na něj, mše a akce v nejbližších dnech.
Automatické zobrazení aktuálních reálných Pořadů bohoslužeb.
Našeptávač farností i kněží, resp. všech, kteří se podílejí na intencích.
Vyhledávač je na www.bohosluzby.eu. Pracujeme na propojení s vyhledávačem bohosluzby.cirkev.cz.

Funkce

Klíčové Funkce Systému

Systém si klade za cíl pokrytí co největší šíře funkcí při zachování maximální jednoduchosti a jednotnosti ovládání.

Práce s formuláři a tabulkami

Nastavitelné zobrazení formulářových polí, upravitelné zobrazení pro zhoršení zraku, grafické odlišení vyplněných polí od prázdných, pokročilé možnosti tabulek.

1

Interaktivní pole

Pole dle typu obsahu zobrazují kalendáře, poslední záznamy, čas, vyhledávání, popisky atd.

2

Sofistikované tabulky

Automatické exporty do XLSX, kopírování vybraných řádků, pokročilé filtrování, závislé řazení sloupců atd.

Propracované každodenní komponenty

Kněží navrhují úpravy, vylepšení a další vlastnosti těch funkcí, které každý den využívají. Mezi ně pak řadí např.:

Správa intencí a pořadů bohoslužeb

Vedení peněžního deníku s výstupy

Vedení inventárních knih

Speciálně přizpůsobený webový systém pro farnosti

Vedení příprav promluv

Komplexní zpracování napříč diecézemi

Systém si klade za cíl zpracovat potřebné dokumenty napříč diecézemi, čímž dosáhne ujednocení terminologie, statistik při zachování specifických výstupů. Díky sjednocení dojde ke zvýšení uživatelskému komfortu počtem nových funkcí.

Zpracování agendy Arcidiecéze olomoucké

Jsou zpracované všechny dokumenty ve vztahu k farníkům

Zpracování agendy Biskupství brněnského

Plánované dokončení: konec roku 2022.

Ukázky

Ukázky práce se systémem

Vybrané ukázky z prostředí systému.

Nabízíme

Co systém nabízí

Několik komplexnějších informací o systému v odrážkách. Pokud máte další dotazy, kontaktujte mě skrze Kontaktní formulář dole na stránkách.

Systém klade velký důraz na bezpečnost – implementace nejnovějších standardů šifrování, HTTPS, dvoufázové ověřování, umístění na serverech s certifikací ISO pro bezpečnost, propracovaný systém práv pro skutečné určení, kdo může které záznamy vidět a co už ne.

Systém zaznamenává veškerou historii každého záznamu: Kněz vidí, co kdo kdy kde upravil a má tedy možnost záznam opravit do původního stavu.

Jedná se tedy o jednotný systém s jednotnou terminologií napříč farnostmi i diecézemi. Je možné dělat porovnatelné výstupy při zachování individuálních výstupů a polí pro jednotlivé diecéze

Systém je vyvíjen v konzultaci s Radou IT ČBK.

Za vývojový tým Vojtěch Krystek a P. Ondřej Talaš

Kontakt
2019–2022 © IT2GO s.r.o. | Informace o zpracování osobních údajů | Změnit nastavení Cookies