IS OMNIA
Nástroj pro správu farnosti

Webová aplikace vytvořená ve spolupráci s kněžími primárně pro kněze a spolupracovníky farností

Systém aktuálně využívá: 637 farností z 87 děkanátů / vikariátů a 8 diecézí

  • jednoduše
  • přehledně
  • komplexně

IS Omnia = propojený ekosystém

Systém tvoří tři části,
ty jsou upravovány podle požadavků samotných kněží
a propojené v jeden funkční celek.

Agenda farnosti
Správa bohoslužeb a událostí ve farnosti
Peněžní deník
Digitální formuláře a matriky
Datové schránky
Inventární knihy
Databáze církevních dokumentů (CIC, papežské dokumenty aj.)
Mobilní aplikace pro kněze
Android , iOS
Mobilní aplikace pro farníky
Android , iOS
Webové stránky
Jednoduché založení webu a jeho obsluha (nevyžaduje zkušenost s programováním)
Více k webu zde
Možnost delegace správy farníkům
Správa přímo z aplikace Agenda farnosti
Předdefinované šablony s výběrem barevných schémat
Fotogalerie, blogovací systém a pozvánky na akce s možností sdílení mezi weby
Kalendář, rezervace intencí, lektorů a varhaníků, vkládání registračních formulářů
Možnost využití umělé inteligence k tvorbě textů a obrázků
Příklady z farností Zlín, Praha-Stodůlky, Cheb, Velké Bílovice, Rokytnice nad Rokytnou, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Diecézní synoda Plzeň
Vyhledávač pro farníky
Automaticky aktualizovaná data
Možnost vyhledat kněze, místa, kde působí, kontakty na něj, mše a akce v nejbližších dnech
Automatické zobrazení aktuálních reálných pořadů bohoslužeb
Vyhledávač je na www.bohosluzby.eu. Pracujeme na propojení s vyhledávačem bohosluzby.cirkev.cz.


Reportáž z prvního setkání s uživateli

 

Reportáž z druhého setkání s uživateli

Funkce

Klíčové výhody systému

Systém si klade za cíl pokrytí co největší šíře funkcí při zachování maximální jednoduchosti a jednotnosti ovládání.

Práce s formuláři a tabulkami

Nastavitelné zobrazení formulářových polí, upravitelné zobrazení pro zhoršení zraku, grafické odlišení vyplněných polí od prázdných, pokročilé možnosti tabulek.

1

Interaktivní pole

Pole dle typu obsahu zobrazují kalendáře, poslední záznamy, čas, vyhledávání, popisky atd.

2

Sofistikované tabulky

Automatické exporty do XLSX, kopírování vybraných řádků, pokročilé filtrování, závislé řazení sloupců atd.

Propracované každodenní komponenty

Kněží navrhují úpravy, vylepšení a další vlastnosti těch funkcí, které každý den využívají. Mezi ně se řadí např.:

Správa intencí a pořadů bohoslužeb

Vedení peněžního deníku s výstupy

Vedení inventárních knih

Speciálně přizpůsobený webový systém pro farnosti

Vedení příprav promluv

Komplexní zpracování napříč diecézemi

Systém si klade za cíl zpracovat potřebné dokumenty napříč diecézemi, čímž dosáhne sjednocení terminologie, statistik při zachování specifických výstupů. Díky sjednocení dojde ke zvýšení uživatelského komfortu počtem nových funkcí.

Zpracování agendy Arcibiskupství olomouckého

Jsou zpracované všechny dokumenty ve vztahu k farníkům

Zpracování doplňujících funkcionalit a požadavků

Průběžně

Ukázky

Ukázky práce se systémem

Vybrané ukázky z prostředí systému

Nabízíme

Co systém nabízí

Několik komplexnějších informací o systému.
Pokud máte další dotazy, využijte kontaktní formulář dole na stránkách.

Cena

Finanční stránka

Naše motto: „Cena nemá být překážkou v užívání systému.“

Proč nemáme pevný ceník?

Když se aplikace vytvořila a nechala se ocenit tržní hodnotou,
vyšplhala se částka za využití systému pro koncového zákazníka do tisíců korun měsíčně.
Cílem projektu ale nebylo vyvinutí systému pro vyvolené a bohaté.

 

Jaká je cena?

Cenu tak tvoří fakturované příspěvky, které si farnost zvolí na základě své finanční kondice a možností.
V současné době většina farností posílá příspěvky v řádu sto korun měsíčně a ty nám umožňují pokrýt náklady s údržbou a provozem systému.
Jsme vděční, když některé farnosti naopak posílají příspěvek vyšší nebo zasílají jednorázový dar,
který nám pomáhá v dalším vývoji a zdokonalování celého systému.
Na dary pak poskytujeme potvrzení, která je možné uplatnit v daních za uplynulý rok.

 

Jak probíhá platba?

Výše příspěvků se tak domlouvá individálně během prvních setkání nad systémem a zohledňuje se finanční kondice farnosti.
Platba pak probíhá formou příspěvků na základě námi vystavené faktury.
Farnost si může sama zvolit periodicitu zasílání a plateb.

 

Jak je to se smlouvou?

Zasláním platby za první fakturu odběratel vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a vzniká tak smluvní vztah.Systém klade velký důraz na bezpečnost – implementace nejnovějších standardů šifrování, HTTPS, dvoufázové ověřování, umístění na serverech s certifikací ISO pro bezpečnost, propracovaný systém práv pro skutečné určení, kdo může které záznamy vidět a co už ne.

Systém zaznamenává veškerou historii každého záznamu: Kněz vidí, co, kdo, kdy, kde upravil, a má tak možnost záznam opravit do původního stavu.

Jedná se tedy o jednotný systém s jednotnou terminologií napříč farnostmi i diecézemi. Je možné dělat porovnatelné výstupy při zachování individuálních výstupů a polí pro jednotlivé diecéze.

Systém je vyvíjen v konzultaci s Radou IT ČBK.

Za vývojový tým Vojtěch Krystek a P. Ondřej Talaš

Spolupracujeme

Kontakt