IS OMNIA
Komplexní správa farnosti

Webová aplikace vytvořená ve spolupráci s kněžími primárně pro kněze a spolupracovníky farnosti

Systém aktuálně využívá: 625 farností z 86 děkanátů / vikariátů a 8 diecézí

základní postuláty systému:
  • jednoduchost
  • přizpůsobitelnost
  • propojitelnost
Jednoduchost: Přizpůsobitelnost: Propojitelnost:

O systému

Proč systém vznikl

Systém vznikl na základě požadavku kněží ujednotit místa zadávání, vytvořit automatické rejstříky, zmodernizovat to, na co se používají excelovské tabulky.

Digitalizace záznamů

Hlavním důvodem bylo postupné převedení zadaných záznamů do počítače tak, aby se mohly opět použít. Dále efektivní vedení rejstříků, správa intencí, automatické statistiky, online rezervace intencí.

Sdílení obsahu

Možnost sdílení příprav kázání, nahraných souborů a akcí, popř. i webových článků s jinými farnostmi. Pokaždé se tato informace příslušnému knězi pošle přímo na e-mail, aby byl okamžitě informován o změně.

Dostupnost zadaných dat

Když kněz doplňuje údaje pro konkrétní formulář biskupství, informace jsou k dispozici i pro další formuláře.
Např. vyplněním žádosti o manželství se doplní automaticky i Potvrzení
v CZ, EN, DE, LAT.

Výchozí požadavky kněží

Potřebujeme zaznamenat, co děláme.
Chceme mít údaje o farnosti pořád k dispozici.
Chceme jedno bezpečné místo, kam všechna data dáme.
Chceme mít vytvořené rejstříky ze zadaných dat.
Chceme mít jednoduše spravované pořady bohoslužeb na webu.
Chceme, aby měli farníci možnost zaznamenat si volnou intenci.
Chceme mít přehled o financích farnosti.
Pokud přecházíme do jiné farnosti, chceme snadno předat informace, navázat na současnou práci v novém působišti a neučit se s jiným systémem.
Chceme mít možnost třídit a vyhledávat v přípravách na kázání.
Chceme web, kde budou přehledně všechny základní informace pro farníky.
Chceme graficky přehledný plánovací systém především pro intence.
Chceme do systému zapojit i farníky, kteří nám dělají určité úkony.
Chceme mít možnost sdílet mezi sebou určitá data.
Nechceme data zadávat na více míst, ale jen jednou.
Nechceme do dalších systémů zadávat data, která by mohla být k dispozici okamžitě (např. výstupy pro biskupství či děkanátní účetní).

 

Reportáž z prvního setkání s uživateli

 

Reportáž z druhého setkání s uživateli



IS OMNIA jako ekosystém farnosti tvoří 3 části

Všechny funkcionality jsou upravovány na požadavky samotných kněží, systém je plný (ale ne přeplněný) vychytávek,
z nichž tu ani všechny nejsou uvedeny.

Agenda farnosti
Nástěnka pro kněze + agregátor RSS
Správa bohoslužeb + API pro web
Peněžní deník + možnost odesílat pohyby automaticky k 1. dni e-mailem
Vedení formulářů farnosti + automatické vytváření rejstříků a opakované použití vložených záznamů
Datové schránky
Inventární knihy + nejrůznější druhy výstupů
Přípravy, třídění, sdílení a hromadné vyhledávání ve vlastních kázáních
Mobilní aplikace pro kněze
Android , iOS
Mobilní aplikace pro farníky
Android , iOS
Webové stránky
Jednoduše upravovatelný web s jednotným vzhledem (snadné pro farníky)
Více k webu zde
Možnost delegace správy farníkům
Správa z jednoho prostředí (stejná logika)
Vydefinované pojmy i menu (zaručená minimální struktura)
Blogovací systém, správa fotografií a systém pro opravy ve farnosti
Rezervace intencí, kalendář intencí, rezervace míst a jiné automatické funkce
Sdílení článků i oznámení (bannerů) mezi weby
Příklady z farností Zlín, Praha-Stodůlky, Cheb, Žeranovice, Velké Bílovice, Rokytnice nad Rokytnou, Blatnice pod Svatým Antonínkem
Vyhledávač pro farníky
Automaticky aktualizovaná data (nic se nikde nemusí vkládat, vše se zobrazuje a aktualizuje samo)
Možnost vyhledat kněze, místa, kde působí, kontakty na něj, mše a akce v nejbližších dnech
Automatické zobrazení aktuálních reálných pořadů bohoslužeb
Našeptávač farností i kněží, resp. všech, kteří se podílejí na intencích
Vyhledávač je na www.bohosluzby.eu. Pracujeme na propojení s vyhledávačem bohosluzby.cirkev.cz.

Funkce

Klíčové funkce systému

Systém si klade za cíl pokrytí co největší šíře funkcí při zachování maximální jednoduchosti a jednotnosti ovládání.

Práce s formuláři a tabulkami

Nastavitelné zobrazení formulářových polí, upravitelné zobrazení pro zhoršení zraku, grafické odlišení vyplněných polí od prázdných, pokročilé možnosti tabulek.

1

Interaktivní pole

Pole dle typu obsahu zobrazují kalendáře, poslední záznamy, čas, vyhledávání, popisky atd.

2

Sofistikované tabulky

Automatické exporty do XLSX, kopírování vybraných řádků, pokročilé filtrování, závislé řazení sloupců atd.

Propracované každodenní komponenty

Kněží navrhují úpravy, vylepšení a další vlastnosti těch funkcí, které každý den využívají. Mezi ně se řadí např.:

Správa intencí a pořadů bohoslužeb

Vedení peněžního deníku s výstupy

Vedení inventárních knih

Speciálně přizpůsobený webový systém pro farnosti

Vedení příprav promluv

Komplexní zpracování napříč diecézemi

Systém si klade za cíl zpracovat potřebné dokumenty napříč diecézemi, čímž dosáhne sjednocení terminologie, statistik při zachování specifických výstupů. Díky sjednocení dojde ke zvýšení uživatelského komfortu počtem nových funkcí.

Zpracování agendy Arcibiskupství olomouckého

Jsou zpracované všechny dokumenty ve vztahu k farníkům

Zpracování doplňujících funkcionalit a požadavků

Průběžně

Ukázky

Ukázky práce se systémem

Vybrané ukázky z prostředí systému

Nabízíme

Co systém nabízí

Několik komplexnějších informací o systému.
Pokud máte další dotazy, využijte kontaktní formulář dole na stránkách.

Cena

Finanční stránka

Naše motto: „Cena nemá být překážkou v užívání systému.“

Proč nemáme pevný ceník?

Když se aplikace vytvořila a nechala se ocenit tržní hodnotou,
vyšplhala se částka za využití systému pro koncového zákazníka do tisíců korun měsíčně.
Cílem projektu ale nebylo vyvinutí systému pro vyvolené a bohaté.

 

Jaká je cena?

Cenu tak tvoří fakturované příspěvky, které si farnost zvolí na základě své finanční kondice a možností.
V současné době většina farností posílá příspěvky v řádu sto korun měsíčně a ty nám umožňují pokrýt náklady s údržbou a provozem systému.
Jsme vděční, když některé farnosti naopak posílají příspěvek vyšší nebo zasílají jednorázový dar,
který nám pomáhá v dalším vývoji a zdokonalování celého systému.
Na dary pak poskytujeme potvrzení, která je možné uplatnit v daních za uplynulý rok.

 

Jak probíhá platba?

Výše příspěvků se tak domlouvá individálně během prvních setkání nad systémem a zohledňuje se finanční kondice farnosti.
Platba pak probíhá formou příspěvků na základě námi vystavené faktury.
Farnost si může sama zvolit periodicitu zasílání a plateb.

 

Jak je to se smlouvou?

Zasláním platby za první fakturu odběratel vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a vzniká tak smluvní vztah.



Systém klade velký důraz na bezpečnost – implementace nejnovějších standardů šifrování, HTTPS, dvoufázové ověřování, umístění na serverech s certifikací ISO pro bezpečnost, propracovaný systém práv pro skutečné určení, kdo může které záznamy vidět a co už ne.

Systém zaznamenává veškerou historii každého záznamu: Kněz vidí, co, kdo, kdy, kde upravil, a má tak možnost záznam opravit do původního stavu.

Jedná se tedy o jednotný systém s jednotnou terminologií napříč farnostmi i diecézemi. Je možné dělat porovnatelné výstupy při zachování individuálních výstupů a polí pro jednotlivé diecéze.

Systém je vyvíjen v konzultaci s Radou IT ČBK.

Za vývojový tým Vojtěch Krystek a P. Ondřej Talaš

Spolupracujeme

Kontakt